คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้ร่วมกับ Checkout field editor plugin ได้ไหม ?

สามารถใช้ได้ครับ แต่ภายใน plugin checkout field editor ต้องสร้าง field ที่ชื่อว่า sub_city เพื่อรองรับการทำงานของ plugin woo thai address ด้วย เพราะตัว checkout field editor จะทำการ override ทำปลั๊กอินของทางเราครับ แต่เรายังคงต้องการให้ฟิลด์ sub_city ยังคงอยู่ครับ

ทำไม “ตำบล” ถึงไม่แสดงในบางที่

ฟิลด์ตำบลถูกสร้างขึ้นมาเพิ่ม นอกเหนือจากฟิลด์ดั้งเดิมของ WooCommerce ซึ่งแต่ละปลั๊กอิน หรือธีม มีวิธีการเรียกที่อยู่ขึ้นมาแสดง ในวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าวิธีการเรียกที่อยู่นั้นถูกต้องตามหลัก WooCommerce แล้ว จะทำให้ตำบลสามารถแสดงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับ