การตั้งค่า

ใช้รูปแบบ Field ดั้งเดิม

ถ้าจะยึด field address ยังเป็นรูปแบบเดิม ที่ยังมีช่อง address 1 และ address 2 ไว้อยู่

แต่ถ้าหากติ๊กออก จะทำการตัด address_2 ออก แล้วทำ address_1 ให้เป็น textarea ควบรวมเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้

 

แทนที่ sub_city ไว้ที่ address_2 ใน API
( สำหรับ Third party service )

การตั้งค่านี้มีไว้เพื่อรองรับการใช้งาน third party ในกรณีที่ API ไม่สามารถส่งตำบลออกไปได้ แนะนำให้เปิดฟีเจอร์ ใช้รูปแบบ Field ดั้งเดิม ควบคู่กันไปด้วยเพื่อป้องกันการกรอกของผู้ใช้ในช่อง address_2 เมื่อเปิดฟีเจอร์นี้ระบบจะทำการนำตำบลไปใส่ไว้ในช่อง address_2 เพื่อระบบด้านนอกจะได้นำตำบลไปใช้งาน

ปิดการแทนชื่อจังหวัดภาษาไทย

ฟีเจอร์นี้สร้างขึ้นเมื่อมีการแปลผิดจาก Community ของ WooCommerce ทำให้ปลั๊กอินไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่เกิดปัญหาอะไรก็สามารถปล่อยไว้ได้ครับ